Ruh Sağlığı Platformu'nun bazı cinayet haberleri için basın açıklaması

e-Posta Yazdır PDF

Son günlerde, yazılı ve görsel basında yer alan bazı cinayet haberleri, ortak özellikleri nedeniyle ön plana çıkarılmışlardır. Bu olaylarda sanıkların annelerini benzer yöntemlerle öldürmüş olmaları ve olayların aynı hafta içinde peşpeşe meydana gelmesi görsel ve basılı medyanın ilgisini çekmiştir. Ancak medyanın bu olayları yansıtma biçimiyle ilgili kaygılarımız vardır. Cinayetlerin tüm ayrıntılarıyla yazılması veya anlatılması, ekranlarda muhabirlerin sanıklara “nasıl kestin?” benzeri sorular yöneltmesinin toplum sağlığını olumsuz etkileyeceği açıktır. Televizyonda yayınlanan dizi ve filmlerde başlatılan ve içeriğinin hangi yaş grubuna uygun olduğunu gösteren semboller, gerçek olmayan (rol gereği olan) bazı görüntülerin bile bazı kişileri olumsuz etkileyebileceği düşüncesine dayanmaktadır. Hal böyle iken, gerçek cinayetlerin ayrıntılarının bu kadar denetimsizce kamuoyuna sunulmasının daha büyük zararlar vereceğini unutmamak gerekir. Ayrıca bu olaylarda da hukuki süreç işlediğinden yayınlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ayrıca önemlidir. 

Bu yayınlarda gözlemlediğimiz ikinci bir önemli nokta ise basının ruh sağlığı ve ruhsal sorunları olanlar konusunda yaptığı yanlış bilgilendirme ve damgalayıcı tutumu güçlendirici yaklaşımdır. Güvenilirliği şüpheli kaynaklardan alınan bilgilerle sanıklara medya tarafından “ruh hastası” tanısı konmuş, bazı televizyon kanallarında uzmanlardan yorumlar istenmeye başlanmıştır. Bu kişilerin ruhsal hastalıkları olup olmadığı soruşturma sırasında elbette ortaya çıkarılacaktır. Ancak önemli olan, medyanın ruhsal hastalıklar konusunda toplumda zaten var olan önyargıları azaltmaya çalışan ruh sağlığı çalışanlarına yardımcı olmak yerine, bu önyargıyı güçlendirecek yayınlar yapmasıdır. Ruhsal hastalıkların birçoğu bugün başarıyla tedavi edilebilmektedir. Tedavi önündeki en önemli engellerden biri ruhsal hastalığı olanların toplumda var olan damgalayıcı tutum nedeniyle yardım aramaktan kaçınmasıdır. Toplumda ruhsal hastalığı olanlara yönelik ön yargılar tüm ülkelerde sağlık kuruluşları, hükümetler, hasta ve yakınlarından oluşan sivil toplum kuruluşları ve medya organlarının işbirliği içinde azaltılmaya çalışılmaktadır. Genel tıp, ruh sağlığı ve toplum sağlığı alanında farklı meslek grupları ve hasta-hasta yakınları adına faaliyet gösteren 23 derneğin oluşturduğu Ruh Sağlığı Platformu olarak, basının sorumluluk duygusuyla hareket etmesini, damgalamayı arttırıcı yayınlardan kaçınmasını diliyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

RUH SAĞLIĞI PLATFORMU

 

Çorlu'da Sağlık

Sizin sorularınız

Hava Durumu

ANKARA

İletişim

Ziyaretçi Sayacı