Psikoterapinin Türleri

e-Posta Yazdır PDF

I. HEKİMİN HASTAYA YAKLAŞIM BİÇİMİ VE TUTUMUNA GÖRE:

A. Bastırıcı (Suppressive)
B. Destekleyici (Supportive)
C. Derinliğine araştırıcı (Explorative) II. RUHSAL BOZUKLUK (PSİKOPATOLOIİ) ANLAYIŞI VE KURAMSAL ÇIKIŞ NOKTASINA GÖRE:

A. Psikodinamik temellere dayananlar:

a) Psikanaliz, Freud'un geliştirdiği psikanaliz ve bu nun değiştirilmiş, uyarlanmış biçimleri
b) Freud'dan yöntemce büyük ayrılma göstermeyen fakat kuramsal açıdan ayrılıkları olan analiz okulları (Jung, Adler, Rank, Horney, Sullivan..)
c) Psikanalitik nesne ilişkileri kuramı (Klein, Fair bairn. Kernberg..), psikanalitik benlik psikolojisi (Hart-mann, Rapaport, Erikson...), psikanalitik özbenlik (kendilik, self) psikolojisi (Kohut..)

B. Öğrenme ilkelerine dayanan davranışçı psikoterapi türleri:

Sistematik duyarsızlaştırma (systematic desensitization, vole), alıştırma (exposure), itici koşullama (aversive training), olumlu pekiştirme ve söndürme (positive reinforcement and extinction) vb.

C. Bilişsel psikopatoloji, bilgi işlemleme (Information pro-cessing), sosyal psikoloji ilkelerine dayananlar, (bilişsel sağaltım- cognitive therapy)

D. Varoluşçu (existential) ve görüngü-bilimsel (phenomeno-logic) temellere dayananlar, (Binswanger, Minkowski, Frankl, Strauss...)


III. SAĞALTIM DURUMUNUN BİÇİMİ VE YAPISINA GÖRE

A) Bireysel (individual) psikoterapi
B) Küme (group) psikoterapisi
C) Psikodrama
D) Oyun Psikoterapisi
G) Aile Psikoterapisi

Prof. Dr. M. Orhan Özrütk’ün “Psikanaliz ve Psikoterapi” adlı kitabından uyarlanmıştır.

 

Çorlu'da Sağlık

Sizin sorularınız

Hava Durumu

ANKARA

İletişim

Ziyaretçi Sayacı