Erken Boşalmada Cinsel Terapi

e-Posta Yazdır PDF

Sample image

Erken boşalmanın ilk etkin tedavi yöntemi 1956'da Dr.James Semans tarafından geliştirilen "Dur-Başla" tekniğidir. Bu tekniğin esası penis uyarımının durdurulup yeniden başlatılması ve bu işlemin bir çok kez tekrarlanmasıdır. Semans tedavi ettiği 8 olguda %100 başarı bildirir.

Cinsel işlev ve işlev bozukluklarının anlaşılmasında deneysel fizyolojik temeli Masters ve Johnson'un araştırmaları sağlamıştır. Sonuçlarını 1990'da "İnsan Davranışı" ve 1970'de "İnsan Cinsel Yetersizliği" kitaplarında yayınladılar. Tedavi ettikleri 186 erken boşalma vakasının başlangıç başarı oranı %97,8, 5 yıllık başarı oranı %97,3'dür.

1970'den sonra hepsi Masters ve Johnson'un tedavi programının modifikasyonları olan çeşitli davranışsal yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu geniş yeniden eğitim programlarında farklı özellikler olmakla birlikte, üstü kapalı karşı koşullandırma ve kognitif davranışsal stratejiler yoluyla performans kaygısının azaltılması, seks eğitimi, iletişim geliştirme, tutum ve davranış değiştirme prosedürleri, seks tekniğinde ustalaştırma hemen hepsinde ortak elemanlardır.

Seks terapisi günümüzdeki kullanımıyla cinsel sorunları olan çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisi kabul edilir. Tedavi başarısında, uygulanan yöntemin ve terapistin profesyonel becerisinin olduğu kadar, çiftin tedaviye uygunluğunun, düzelme istek ve çabasının da rolü vardır.

Tedavi formatları, bireysel psikoterapi, çift tedavisi, grup psikoterapisi olabilir. Masters ve Johnson'un tedavi modelinde çiftle bir birim olarak uğraşmanın önemi vurgulanır. Bu yaklaşım birçok seks terapisti tarafından benimsenmiştir. Zamanla cinsel sorunlu kişilerin başvurularında artış olmuş, deneyimli terapistlerin ekonomik kullanımı gerekmiş, farklı formatlar ortaya çıkmıştır.

Gene Masters ve Johnson'un modelinde iki ayrı cinsten koterapi takımları temeldir. Araştırmalarda tek terapiste üstünlüğü kanıtlanamamıştır. Bugün terapist eğitimi amacıyla kullanılmaktadır.

Tedavi oturumlarının sıklık ve sayısı da terapistlerin uygulamalarında değişiklik gösterir. Masters ve Johnson'un 3 haftalık yoğun programında çiftle her gün görüşme yapılır. Haftada 1-2 tedavi oturumu ile 2-4 ay süren programlar olduğu gibi, çiftin eline tedavi programının verildiği tedaviler de denenmiştir.

Bütün davranış tedavilerinde olduğu gibi, cinsel terapide de, sorun alanları belirlendikten sonra tedavi hedefleri çift ile birlikte saptanır. Tedavi programı hakkında çifte bilgi verilir, bozukluk oluşumunu, dolayısıyla tedavinin amacını anlamaları sağlanır. Tedavi süresince, cinsel yaşamlarına özel bir önem vermeleri, birbirlerine özen göstermeleri, ev uygulamaları için uygun koşulları sağlamaları (ısı, banyo, ışık, seyahat) istenir.

İlk görüşmede öykü alımından itibaren tüm tedavi süresince çiftin cinsel bilgilenmesindeki yanlışlar düzeltilir, yeri geldikçe cinsel işlev fizyolojisi ve cinsel tutumlarla ilgili bilgiler verilir. Çiftin genel ve cinsel iletişimi geliştirilmeye çalışılır. Hoşnutluk ve hoşnutsuzlukların uygun biçimde ifadesi ve kabulü özendirilir.

Cinsel terapinin ilk basamağı sensate focus (SF) dur. Sensate focus, çiftin cinsel ilişkiyi mekanik bir olay olarak değil, duygusal ve bedensel hazzın paylaşılması olarak kavramasına yardım eder. Cinselliğin odağı cinsel organlardan tüm bedene yayılır. Bu bakış açısını yerleştirebilmek için, beklentileri ve alışılmış hedefleri ortadan kaldıran ev ödevleri verilir. Cinselliğin yaygın olan anlayışında temel hedef olarak görülen cinsel birleşme ve orgazm yasaklanır. Cinsel uyarılma zorunlu, gerekli ve önemli değildir. Cinsel yanıt oluşumunun beklenmemesi, hatta istenmemesi, performans kaygısının azalmasını sağlar. Genellikle ihmal edilen dokunsal ve duygusal hazlar önemsenmekte ve hedeflenmektedir. SF I, cinsel organlar dışında tüm bedenin duyumsal masajı, okşanmasıdır. Çiftin, bedensel özellik ve gereksinimlerini fark etmesini sağlar. Feed-back SF'un ayrılmaz bir parçasıdır. Eşlerin nerenin nasıl okşanmasından hoşlandıklarını konuşmaları istenir. Görüldüğü gibi SF değişen pozisyonlarıyla, eşlerin sırayla okşayan ve okşanan rollerini almalarını gerektirir. Bu da eşlerin eşit katılımını sağlar. SF II’de okşamaya cinsel organlarda katılır ama bu uyarı sürekli ve ritmik olmamalıdır.

Eşlerden birinde özellikle kaygı yaratan ya da kaçınılan durumlar söz konusu ise, imgesel veya yaşantısal duyarsızlaştırma çalışmaları bu ödevlere eklenebilir. Çiftin cinsel iletişiminin iyi, ön sevişmenin süre ve çeşitlilik bakımından yeterli, katılımlarının eşit olduğu düşünülen durumlarda SF hiç verilmeyebilir veya modifiye edilebilir. Erken boşalma tedavisinde SF kullanımı kural değildir, terapist duruma göre doğrudan özel teknikleri uygulamaya karar verebilir.

Erken boşalmanın tedavisinde başlıca Semans'ın "dur-başla" veya Masters ve Johnson'un "sıkma' tekniği kullanılır. Tedavi boşalmadan hemen önce ki duyumların farkına varılmasını sağlayarak boşalmayı denetlemeyi öğretmeyi amaçlar. 

Eşi olmayan erkeklerde erken boşalma tanısı koymak için acele edilmemelidir. Sürekli ve düzenli bir cinsel yaşam olmadığında değerlendirme güçleşir. 


Uzm. Dr. Nesrin Yetkin’in “Sık Görülen İki Cinsel İşlev Bozukluğu: Vajinismus ve Erken Boşalmada Değerlendirme, Tanı ve Tedaviler” adlı kitaptaki yazısından uyarlanmıştır.

 

Çorlu'da Sağlık

Sizin sorularınız

Hava Durumu

ANKARA

İletişim

Ziyaretçi Sayacı